De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Wie herkent zich nog in zijn functiebeschrijving?

Wie van uw collega’s herkent zich in zijn functiebeschrijving? Waarschijnlijk zijn dat er niet veel want iedereen vult een functie op een eigen manier in. Vanuit een eigen achtergrond, talent of ervaring. Wendbare organisaties die dat erkennen, komen tot 3D-belonen op basis van drie dimensies.

 

Functiehuizen en klassieke beloningsstructuren voldoen steeds minder vaak aan de eisen van de veranderende werkelijkheid. Taken en werkzaamheden veranderen, en iedere werknemer is uniek met eigen unieke persoonlijke capaciteiten, ambities, ontwikkeling en omstandigheden. Medewerkers herkennen hun persoonlijke bijdrage niet meer in de functiebeschrijving en ook niet in de beoordeling en beloning die zij ontvangen. 

De oplossing: maak belonen persoonlijker. Maak functies flexibeler en vergroot het menseffect in functies. Vertaal dit naar persoonlijke beloningsvormen. En begeleid dit alles op maat in een gedifferentieerde HRcyclus. Wij noemen dat: 3D-belonen.  

Eerste stap: 3D-rollenmatrix

De eerste stap is om afscheid te nemen van het klassieke functiegebouw met vaste functies. Beschrijf en waardeer in plaats daarvan rollen. In de dynamische wereld van nu zijn rollen een stuk stabieler, omdat zij een herkenbare bijdragen aan het bedrijfsproces beschrijven. Denk bijvoorbeeld aan de rol van uitvoerder, adviseur, projectleider, coördinator, leider, innovator of accountmanager. Je maakt onderscheid tussen de rollen, de verschillende niveaus en de competenties: de 3D-rollenmatrix. 

Laat nu je medewerkers op reis gaan door de 3D-rollenmatrix door ze 1, 2 of zelfs meer rollen toe te bedelen uit deze matrix. Zo ontstaat een loopbaan. De functie van de medewerker wordt persoonlijker. Managers hoeven zich niet meer te behelpen met starre functiedefinities. Voor iedereen ontstaat een werkbare, planbare en begeleidbare loopbaanroute. 

Het vervolg: 3D-beloningsstructuur en 3D HR-cyclus

Gefeliciteerd! Je beschikt nu over een 3D-rollenmatrix! Om de individuele reis van medewerkers door dit flexibele functiehuis te faciliteren moeten ook de beloningen en de HR-cyclus hierop toegespitst worden. Dit houdt in dat de gepaste beloningen en de gewenste ontwikkelcyclus ook aansluiten bij ieders individuele rollenportfolio. Dit is afhankelijk van de mate waarin de medewerker het rollenportfolio beheerst, de positie en de individuele reis van de medewerker door het 3D-rollenmatrix. 

Klaar voor de toekomst

Wendbaarheid is de grote uitdaging van organisaties van nu. En dat geldt zeker ook voor het boeien en binden van schaars talent. Met 3Dbelonen beschikt u over een gedegen en goed onderbouwd instrumentarium waarmee u uw medewerkers flexibel kunt inzetten en passend kunt belonen. En uw medewerkers kunnen een route kiezen die past bij hun eigen capaciteiten, ambities en omstandigheden. Een klassieke win-win situatie. U bent klaar voor de toekomst! 

Lees hier het volledige artikel van onze collega Jan Willem Bosselaar op HRcommunity en download hier onze nieuwste whitepaper Persoonlijk Beloond.

[ssba]
Terug naar overzicht