De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Transparant belonen

Beloningsbeleid is één van de visitekaartjes van je organisatie. Met een goed doordacht beloningsbeleid trek je de juiste mensen aan en hou je ze vast. Transparantie en goede communicatie zijn daarbij essentieel, zowel intern als naar buiten. Wat zijn de kenmerken van een goed doordacht en transparant gecommuniceerd beloningsbeleid?

 1. Zorg voor de juiste beloningsmix

Het startpunt is het samenstellen van een goede beloningsmix. Dat wil zeggen: een goede mix van primaire, secundaire, tertiaire en quartaire arbeidsvoorwaarden. Zorg ervoor dat die aansluit bij de identiteit, cultuur en doelstellingen en bij de wensen en behoeften van de verschillende groepen medewerkers.  

Primaire arbeidsvoorwaarden: salaris, vakantietoeslag, 13e maand, arbeidstijd, winstdeling, prestatietoeslag en ploegentoeslag. 

Secundaire arbeidsvoorwaarden: onkosten- of reisvergoedingen, leaseauto, studiefaciliteiten, verlofregeling, pensioenregeling, laptop en smartphone, thuiswerken, optie/aandelenplan en eventuele kinderopvang. 

Tertiaire arbeidsvoorwaarden: flexibele werktijden, bedrijfsrestaurant, goede kantoorruimte, studiereizen, congressen, personeelsuitje, sport- en fitnessfaciliteiten en het kerstpakket.  

Quartaire arbeidsvoorwaarden: goede werksfeer, gevoel zinvol te werken. 

Zorg in alle gevallen voor voldoende differentiemogelijkheden, want geen medewerker is dezelfde. Dus: flexibele werktijden voor mantelzorgers, mooie salarisstappen voor jonge ambitieuze starters met hypotheekwens, prikkelende variabele beloningsregelingen voor ondernemende salesmanagers etc.

2. Een periodieke personal benefit statement

Heel simpel: geef iedere medewerker periodiek (bijvoorbeeld 1x per jaar) een helder overzicht van de eigen arbeidsvoorwaarden, het liefst zoveel mogelijk in geldwaarde uitgedrukt. 

3. Communiceer!

Draag je beloningsbeleid uit. Zowel intern als extern. Maak het onderdeel van de totale Employee Journey. Licht de achterliggende filosofie toe en geef voorbeelden. Laat medewerkers aan het woord. Leg de verbinding tussen hun welbevinden en functioneren en het beloningsbeleid. Zorg voor draagvlak bij medewerkers, management, OR en vakbonden en leg het beloningsbeleid vast in een mooie cao of bedrijfsregeling. 

4. Verricht onderzoek!

Onderzoek periodiek intern de behoefte van medewerkers aan beloning en arbeidsvoorwaarden. Vraag hier ook expliciet naar bij exitgesprekken. Onderzoek periodiek extern de beloningsmix niveaus bij de relevante arbeidsmarkt(en). Zodat je de gekozen beloningspositie kan verantwoorden aan alle stakeholders! 

Meer weten? Lees dan hier verder of download hier onze nieuwste whitepaper Persoonlijk beloond!

[ssba]
Terug naar overzicht