De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Privacy statement

Doeleinden verwerking
Heemstra Beloningsmanagement B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: onze dienstverlening optimaliseren.

Wettelijke grondslag verwerking
Heemstra Beloningsmanagement B.V verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene
Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Heemstra Beloningsmanagement B.V.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Heemstra Beloningsmanagement B.V verstrekt, dan kan betrokkene geen bericht, nieuwsbrief en/of Whitepaper ontvangen.

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens
Heemstra Beloningsmanagement B.V. heeft de e-mail adressen van website bezoekers uit de volgende bron(nen) verkregen: de door betrokkene zelf ingevulde adresgegevens op de site.

Dit betreft/betreffen geen openbare bron(nen).

Ontvangers persoonsgegevens
Heemstra Beloningsmanagement B.V. zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door Heemstra Beloningsmanagement B.V. worden bewaard voor een duur van maximaal 1 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering
Heemstra Beloningsmanagement B.V. gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van het nemen van besluiten gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) van uw persoonsgegevens.

Heemstra Beloningsmanagement B.V. hanteert de volgende onderliggende logica ten aanzien van voornoemde geautomatiseerde besluitvorming: E-mail adresgegevens worden gebruikt om betrokkene de Nieuwsbrief en/of een Whitepaper te doen toekomen.

Voornoemde geautomatiseerde besluitvorming dient het volgende belang/de volgende belangen van betrokkene: het aan betrokkene kunnen verstrekken waar hij/zij om verzocht heeft.

Op basis van voornoemde geautomatiseerde besluitvorming kunnen de volgende gevolgen voor betrokkene worden verwacht: betrokkene ontvangt via de mail waar hij/zij om verzocht heeft (Nieuwsbrief of Whitepaper).

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Heemstra Beloningsmanagement B.V. te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Heemstra Beloningsmanagement B.V. verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Heemstra Beloningsmanagement B.V. doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door hiertoe via mail een verzoek in te dienen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Heemstra Beloningsmanagement B.V.
Computerweg 22
3542DR Utrecht
info@heemstra.nl
020 676 01 23 

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Heemstra Beloningsmanagement B.V., neem dan contact op met Heemstra Beloningsmanagement B.V. via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Cookiestatement