De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Participatieregelingen

Zoals de naam het al aangeeft, vormen participatieregelingen een belangrijke stimulans voor uw personeel om actief te participeren. Er zijn tal van methodieken om dit toe te passen, maar het alomvattende doel is om werknemers te motiveren, belonen en binden aan uw organisatie. Met als resultaat: een gedreven, productieve en betrokken werkpopulatie!

Soorten participatieregelingen

Er zijn diverse mogelijkheden om de participatie te vergroten. Hierin kan onderscheid gemaakt worden tussen een organisatie brede participatieregeling, waarvan iedereen kan profiteren, en participatieregelingen specifiek gericht op het management. De meest voorkomende participatiemogelijkheden zijn:

  1. Gewone aandelen
  2. Opties op aandelen
  3. Aandelen zonder stemrecht
  4. Certificaten van aandelen uitgegeven door administratiekantoor
  5. Stock Appreciation Rights (SAR’s)
  6. Winstdelingsregeling

Participatieregelingen voor úw organisatie

Startpunt is uw organisatie. Om succesvol een participatieregeling te implementeren moet deze aansluiten bij uw organisatie. Door de behoeften binnen de organisatie en de structuur van de onderneming in kaart te brengen kan hier effectief bij worden aangesloten. Alles met als doel om belonen weer persoonlijk te maken.