De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Missie & visie

Visie | Het beloningsdilemma 

Bij het motiveren van mensen voor het uitvoeren van hun werk heeft salaris maar een beperkte betekenis. Hoewel onderzoek dit bevestigt, lijken cao-onderhandelingen, discussies over topsalarissen of dalende koopkracht zich toch vaak te verengen tot salaris. Het geldelijke deel – is ook het onderwerp van gesprek als het gaat om een Europese en snel globaliserende arbeidsmarkt, maar ook als het gaat om automatisering en robotisering.   

Deze focus wordt overgenomen door organisaties. Organisaties zien belonen snel als een systeem, structuur of beleid om functies te structureren en daar een gestandaardiseerd aanbod op te baseren. Op basis van vast omschreven functies wordt vastgesteld wat er iemand moet opleveren om een stap te zetten.  

Die manier van kijken lijkt moeilijk houdbaar: mensen zijn op verschillende manieren verbonden aan organisaties, de focus verschuift van vaste functies naar flexibele rollen en krapte op de arbeidsmarkt vraagt om uitzonderingen. Mensen wisselen in rap tempo van rol en transparantie en standaardisatie komen daarmee met regelmaat in het geding. Belonen is veel meer een kwestie van menselijk maatwerk. Een dilemma voor elke organisatie. 

Dat dilemma kan alleen opgelost worden door een integrale blik op belonen te hanteren. Met oog voor interne en externe arbeidsmarkt, maar ook voor de andere ontwikkeling in de context van de organisatie. Vanuit de strategische doelen van de organisatie en vooral vanuit het individu: wat heeft die nodig om te excelleren? 

 

Missie | Wij maken belonen weer persoonlijk. 

Mensen willen gezien worden, in wat ze bijdragen, in hoe ze zich ontwikkelen. Het is niet slechts een systeem maar het is de centrale taak van leidinggevenden om medewerkers conform hun resultaten te belonen en te zorgen dat zij zich ontwikkelen. Beloningsmanagement gaat op die manier over eerlijkheid, ambitie en verbeeldingskracht. Wij stimuleren organisaties belonen een organisch onderdeel te maken van de begeleiding en ontwikkeling van elke human resource.