De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Mensgericht beloningsmanagement in drie stappen

Heemstra beloningsmanagement benchmark belonen

Veel organisaties zien belonen als een systeem, structuur of beleid. Die manier van kijken lijkt moeilijk houdbaar: mensen zijn op verschillende manieren verbonden aan organisaties, hebben flexibele rollen of vragen om uitzonderingen. Belonen is kwestie van menselijk maatwerk. Een dilemma voor elke organisatie. 

Als je mensgericht wilt belonen en tegelijkertijd een transparante structuur wilt bieden vraagt dat om beloningsmanagement in drie stappen: 

1. Integraal beloningsmanagement 

Een integrale blik op mens, organisatie en context. Wij stimuleren organisaties af te stappen van deeloplossingen en toe te werken naar een structuur waarin alle mens- en organisatieaspecten worden meegenomen. We doen dat door steeds vanuit de menselijke maat te redeneren. Wat heeft een medewerker nodig om het maximale uit zichzelf te halen? Vanuit de behoefte van de mens schalen we op naar de behoefte van de organisatie en de context.

2. Breed beloningsmanagement

Kijk met een brede blik naar alle mogelijke vormen van belonen en de effecten daarvan. Van de traditionele indeling in primaire (inkomen), secundaire (functie-gerelateerd), tertiaire (gericht op het welzijn van de werknemer) en quartaire (werkklimaat) arbeidsvoorwaarden zien wij een verschuiving naar het steeds creëren van de optimale mix van beloningselementen.

3. Dynamisch beloningsmanagement 

Tot slot is het belangrijk om belonen op een dynamische manier te structureren. De verschuivende focus van vaste functies naar flexibele rollen vraagt om beloningsmanagement met drie dimensies: het niveau van de rol die iemand vervult, de aard van de rol en de relevante competenties voor de rol.

Meer weten over mensgericht beloningsmanagement?

Bel dan met Menno Heemstra op 020 676 01 23 of stuur hem een e-mail!

[ssba]
Terug naar overzicht