De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Individueel performance management

De kern van Individueel Performance Management (IPM) is dat de inrichting van de gesprekkencyclus maatwerk moet zijn, met als het primaire doel sturing, individuele aandacht, stimulerende coaching en bevordering van de individuele ontwikkeling van de medewerker in samenhang met de collectieve ontwikkeling van alle delen van de organisatie.

De traditionele methode
De traditionele werkwijze bij beoordelingssystemen of performance management methoden heeft als uitgangspunt een driedelige gesprekkencyclus:

  1. Een gesprek aan het begin van het jaar met evaluatie van de functie, het beoogde werkveld in het voorliggende jaar en de concrete doelstellingen en afspraken van de leidinggevende met de medewerker.
  2. Een halfjaarlijkse tussentijdse evaluatie.
  3. Een eindejaar-gesprek waarin wordt teruggekeken op het voorbije jaar en de salarisaanpassing voor het nieuwe jaar wordt medegedeeld.

Deze vorm van standaardisatie leidt echter niet tot de beoogde optimalisering van de performance van de individuele medewerkers. Bij niet iedereen past immers dezelfde cyclus van performance management. Dit vraagt om een maatwerkoplossing: Individueel Performance Management (IPM).

Individueel Performance Management (IPM)

Bij Individueel Performance Management (IPM) is het de taak van de manager zelf om iedere individuele medewerker de meeste optimale gesprekkencyclus aan te bieden. Optimalisering vindt plaats op basis van volgende drie elementen:

  1. Ontwikkeling van de individuele medewerker: de verschillende fasen van functionele en persoonlijke ontwikkeling, waarin de individuele medewerker zich bevindt, in de context van de ontwikkeling van de organisatie.
  2. Inhoud van functie en werkveld: de aard en structuur van de bedrijfsprocessen waar de medewerker deel van uit maakt, de soort van werkzaamheden, functieprofielen en rollen in de bedrijfsprocessen die de medewerker vervult.
  3. Verscheidenheid aan werkzaamheden en rollen: de mate waarin de medewerker zich in veel verschillende rollen en werkzaamheden moet ontwikkelen.

Door elke medewerker te beoordelen, begeleiden en te coachend op deze drie elementen ontwikkelt zich vanzelf de inrichting van de passende cyclus. Op deze manier krijgt iedere medewerker de begeleiding die hij of zij nodig heeft, en kan er effectief worden gestuurd op ontwikkeling en performance.