De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Het radertje in de organisatie machine

Iedere medewerker is een radertje in de geoliede organisatiemachine. Uit onderzoek weten we dat het voor motivatie en vitaliteit cruciaal is de purpose te zien en er een zichtbare bijdrage te leveren. Daarom spitsen steeds meer organisaties de belonings -en beoordelingssystemen hierop toe.

 

Succesvolle organisaties binden alle individuele werknemers aan het collectieve resultaat. Deze holistische insteek houdt in dat je de componenten van een systeem niet los kunt zien van het totaal. Deze overtuiging vind je terug binnen de gezondheidszorg, filosofie, natuurkunde maar dus ook binnen organisaties. Pas als werknemers hun eigen rol binnen het geheel innemen, leveren zij toegevoegde waarde voor het bedrijf.  

Het doel als startpunt

Effectief belonen begint dus met weten wat het doel is. Wat zijn korte en lange termijn doelen? Vervolgens kunnen deze vertaald worden naar de verschillende afdelingen, teams en uiteindelijk rollen. Met een moderne HR-cyclus, met daarin een ambitiegesprek worden deze doelen vervolgens onderdeel van mensen hun eigen ambities; de kaders voor intrinsieke motivatie. 

Dit vraagt om een andere manier van werken, en dan is borging de sleutel. Anders zakt het als los zand onder de organisatie weer weg. Medewerkers hebben behoefte aan voortdurende feedback en reflectie. Zowel de ontwikkelcyclus als je beloningsstructuur moet dit ondersteunen. 

1. Ontwikkelcyclus op maat voor iedereen

De geëigende manier om persoonlijke doelen te monitoren is de HR-cyclus. Essentieel is dat het goede gesprek wordt aangegaan hoe de persoonlijke doelen bijdragen aan het organisatiesucces. Door hier periodiek het gesprek over aan te gaan zorg je dat medewerkers het juiste ontwikkelpad bewandelen, en dat de ontwikkeling synchroon blijft lopen met die van de organisatie.  

2. Beloningssysteem

Wie draagt wat bij aan het organisatieresultaat? In een goed beloningssysteem beloon je niet de ontwikkeling, maar het resultaat. Wat is nou écht de toegevoegde waarde van de werknemer? Door resultaatafspraken en doelstellingen te koppelen aan het organisatiebelang wordt het veel inzichtelijker welke toegevoegde waarde een werknemer heeft.  

Kortom, om medewerkers te motiveren koppel je de individuele doelstellingen aan het collectieve resultaat. En, minstens zo belangrijk, richt je je sturingssystemen zo in dat ze dit ondersteunen. Laat je werknemers zien welk radertje zij zijn in de geoliede organisatie machine. 

Terug naar overzicht