De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Functie- en rollenwaardering

Hoe zorgt u voor een functiewaarderingssysteem dat recht doet aan persoonlijke prestaties én schaalbaar en transparant is? Wij ontwikkelden  een unieke methode  om het functiehuis meer dynamisch en flexibel te maken en tegelijk een transparante rangordening van functies en functieniveaus te tonen.

Wij doen dit door het, binnen de kaders van functietyperingen, in kaart brengen van de verschillende rollen die uw medewerkers in processen vervullen met de daarvoor vereiste specifieke competenties.

Dit functiehuis nieuwe stijl vormt een toekomstbestendige basis voor het ontwikkelen en belonen van uw medewerkers.