De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Belonen in dynamische tijden

‘Sst niet over beginnen, wees blij dat ze het doen!’ Veel mensen pakken zaken op die buiten hun functie vallen. Niet over beginnen of juist wel en mensen belonen voor hun daadkracht? Flexibele rollen bieden uitkomst. Ervaring uit de wereld van de e-commerce.

Als ergens de dynamiek van de wendbare organisatie zichtbaar is, dan is het wel in de e-commerce. Een minimum aan hiërarchische lagen, intensieve samenwerking tussen uiteenlopende specialisten en een constante bijsturing vanuit informatietechnologie en data-analytics. Medewerkers werken nauwelijks meer in vaste functies binnen de kaders van een klassiek hiërarchisch geleide afdeling. Zij werken in interdisciplinaire (scrum-)teams, die werken aan de continue ontwikkeling en optimalisatie van diensten, processen en systemen. Hier wordt het uiterste van medewerkers en leidinggevenden gevraagd. Elke dag breken medewerkers door de grenzen van traditionele functies en ontwikkelen zo een eigen rollenportfolio. Hoe waardeer je dat? Hoe beloon je dat?

Belonen van prestaties van team en individu

Een goed onderbouwde waardering en beloning van rollenportfolio’s creëert de ruimte voor het belonen van prestaties. Voor deze vorm van belonen geldt in de platformeconomie een bijzondere dynamiek. De kern van deze economie wordt immers gevormd door (scrum)teams die met tussendoelen (sprints) op weg zijn naar het einddoel. Ontwikkel dus creatieve, teamgerichte beloningsvormen voor het behalen van tussenresultaten op weg naar het eindresultaat. Maak daar een cultuur van. Denk aan traktaties, vieringen, aandacht vanuit MT of directie, complimenten. Maar ook gepaste beloningen in tijd en geld natuurlijk. En bijzondere prestaties van individuele medewerkers kunnen daarin zeker ook een plaats krijgen.

Functiewaardering en belonen van ontwikkeling

Het is erg belangrijk dat medewerkers het eigen rollenportfolio en de ontwikkeling daarvan herkennen in de functiewaarderings- en indelingssystematiek. En leidinggevenden moeten met die systematiek de rollenportfolio van de medewerker trefzeker kunnen beoordelen en indelen. Kies dus een functiewaarderingsmethodiek die in staat is het niveau van afzonderlijke rollen te bepalen. Plaats veel voorkomende rollen bij elkaar, gedifferentieerd naar niveau, en gebruik deze documenten als openbaar indelingsinstrument binnen uw organisatie of cao. Formuleer vervolgens spelregels voor het afleiden van het niveau van het rollenportfolio van de medewerker en wat dat betekent voor diens salaris en salarisontwikkeling. Borg dit geheel in de HR-cyclus door middel van specifieke en trefzekere begeleidingsroutes.

Van statische functie naar individuele rollenportfolio

Steeds meer organisaties laten statische functies los en kiezen voor verzamelingen van rollen rond een persoon. Wij noemen dat een rollenportfolio. In de E-Commerce bijvoorbeeld werken veel hoog opgeleide specialisten, zoals de contentspecialist. Die produceert niet alleen hoogwaardige content. Vaak is er de rol van coördinator aan toegevoegd, het formuleren en implementeren van een content strategie voor de gehele organisatie, het monitoren van alle uitingen en het selecteren en aansturen van externe leveranciers. En wat te denken van een rol als product owner, projectleider of scrum master?

Meer weten?

Lees het volledige verhaal in de whitepaper Persoonlijk beloond.

Terug naar overzicht